Στεγανοποίηση σε υπόγεια αποθήκη

 

 

Στάδια κατασκευής:

- Αποξήλωση περιμετρικού επιχρίσματος.

- Αποξήλωση πλακιδίων δαπέδου.

- Αποξήλωση τσιμεντοκονίας δαπέδου.

- Σφράγιση και στεγανοποίηση περιμετρικού αρμού εργασίας.

- Στεγανοποίηση δαπέδου και τοιχείου με επαλειφόμενο τσιμεντοειδές στεγανωτικό υλικό.

- Διάστρωση νέας στεγανής τσιμεντοκονίας επί του δαπέδου.

 

 

Στεγανοποίηση σε υπόγεια αποθήκηΣτεγανοποίηση σε υπόγεια αποθήκηΣτεγανοποίηση σε υπόγεια αποθήκη
Στεγανοποίηση σε υπόγεια αποθήκηΣτεγανοποίηση σε υπόγεια αποθήκηΣτεγανοποίηση σε υπόγεια αποθήκη
X